facebooktwittermail

Pinntjur var en älgko

De två män som åtalats misstänkta för ett jaktbrott inom Norsjö kommun anklagas för att ha skjutit en älgko och ingen pinntjur, vilket tidigare felaktigt påståtts.

- När det gäller pinntjuren så har vi absolut skjutit en sådan men vi har också bevisat för polisen att den har skjutits lovligt. Vi anmäldes för den händelsen också, men vi har själva visat upp slaktplatsen för polisen. Det åtal som väckts mot oss handlar om att vi är misstänkta för att ha misstagit en kviga för en kalv och inget annat, säger en av de misstänkta till Västerbottens Folkblad.

Detta jaktbrott ska enligt åklagaren ha skett "med uppsåt eller av oaktsamhet". De åtalade nekar till brott. Den ene vänder sig också mot uppgiften att hans lille son skulle ha lämnat uppgifter av betydelse för utredningen. Nu blir det upp till tingsrätten att avgöra om brott har begåtts eller inte. ATL.nu