facebooktwittermail d

Pilarna pekar uppåt för Lantmännen

Samtliga Lantmännens fem affärsområden förbättrade resultatet till augusti. Det mest positiva är Agroetanols återhämtning samt nyförvärvet av finska brödbakaren Vaasan och Unibake.

Etanolproduktionen står nu för största delen av energidivisionens omsättning. Marginalerna har förbättrats och efterfrågan gör nu att det kan fattas beslut om att öppna samtliga produktionslinjer för första gången på länge.

Effektiviseringar och nya råvaror förbättrar också marginalerna. Nu görs bland annat etanol av kasserade limpor. Det operativa resultatet förbättrades till 139 miljoner kronor från 23 miljoner i fjol.

Livsmedelsdivisionens förbättrade resultat till 514 miljoner kronor från 364 miljoner till augusti i fjol.

Förvärvet av Vaasan har också gett positiv resultateffekt från juni och Lantmännen säger sig se stora möjligheter med förvärvet.

Förbättrade resultatet

I den kooperativa spannmålshandeln har Lantmännen fått ordning på interna rutiner, ökat marknadsnärvaron, vilket nu gett effekt. Division Lantbruk Sverige förbättrade resultatet från 9 miljoner till 99 miljoner kronor för de första åtta månaderna och vinsten uppgick för gruppen totalt sett till 126 miljoner.

Maskin har det fortfarande kämpigt på lantbrukssidan där marknaden minskat med 7 procent i år medan anläggningsmaskiner hjälper till att hålla upp vinsten, som steg till 122 miljoner kronor (88).

Lantmännens femte affärsområde, Fastigheter, genererade cirka 100 miljoner i vinster. Totalt uppgick koncernvinsten efter finansnetto till 908 miljoner kronor (437) efter årets första åtta månader, omsättningen steg till 23,2 miljarder kronor från 21,7 miljarder samma period ifjol.