facebooktwittermail

Pigg 150-åring blickar framåt

I år fyller SCA-ägda Munksunds sågverk 150 år. Men det är ingen skröplig åldring - utan en grå panter som blickar framåt.

Sågverkschefen Anders Nilsson är optimistisk inför framtiden. Inte minst med tanke på det väntade träsuget i spåren av jordbävningskatastrofen i Japan.

- Vi ser det inte ännu, men på sikt kommer nog behovet av trävaror att öka, säger han till Piteå-Tidningen.

Räknar med ökning


Det exportinriktade företaget med 120 anställda omsatte förra året en miljard kronor och verksamheten är lönsam. Fjolårets produktion av 400 000 kubikmeter trävaror beräknas öka till 420 000 kubikmeter i år.

Munksundssågen startade 1861 och är därmed Sveriges tredje äldsta sågverk. Endast Tunadal utanför Sundsvall och Ala vid Söderhamn är äldre.

Anläggningen har en dramatisk historia bakom sig. Den har bland annat drabbats av fem bränder. Den senaste inträffade 1999 då det gamla såghuset brann upp. Det ersattes av en ny såg för 250 miljoner kronor, skriver tidningen.

Skogsindustrikoncernen SCA har sedan des gjort en rad investeringar, bland annat 150 miljoner kronor i nytt avströningsverk, och en lamellfabrik som togs i drift 2009. ATL.nu