facebooktwittermail d

PFAD blir av med skattelättnader

Regeringen fattade på onsdagen beslutet att palmoljeprodukten PFAD, som bland annat används i HVO-diesel, inte ska klassas som restprodukt och inte längre kommer att få skattelättnader.

Nya klassificeringen av palmoljebaserade PFAD kan innebära slutet för HVO-diesel.
Nya klassificeringen av palmoljebaserade PFAD kan innebära slutet för HVO-diesel. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

PFAD, palm fatty acid destillate, är en restprodukt som består av oätliga fettsyror från tillverkningen av palmolja. Under torsdagen togs beslutet att ändra klassificeringen av PFAD. Den kommer inte att klassas som en restprodukt från palmolja och den nuvarande skattesubventionen tas därmed bort.

Neste ger inte upp på HVO

I nuläget används PFAD i HVO-diesel och den nya klassningen innebär att priset på HVO kommer att stiga. Finländska Neste – en av de största försäljarna av förnybar diesel i Sverige – menar att beslutet kan göra att man använder ren palmolja i stället för PFAD.

– Neste använder i dag ett tiotal olika råvaror i produktionen av HVO. De flesta är restprodukter. PFAD utgör en viktig del i råvarubasen. Vi står fast vid att PFAD borde klassas som en restprodukt vilket vi varit tydliga med under hela processen. HVO är av stor betydelse för att nå transportsektorns klimatmål i Sverige, säger Anders Nyberg, näringspolitisk chef på Neste.

Kommer HVO att överleva?

– Ja. HVO spelar redan nu en betydande roll för klimatomställningen. Nestes förnybara bränslen minskade klimatutsläppen med 8,3 miljoner ton under 2017. Det motsvarar utsläpp från 3 miljoner bilar under ett år, säger Anders Nyberg.

Naturskyddsföreningen välkomnar beslutet

Naturskyddsföreningen, som länge drivit frågan om att ändra klassificeringen på PFAD, är positiva till beslutet.

”Fossila bränslen måste förbjudas, men inte ersättas med produkter som är lika dåliga eller ännu sämre för klimatet. Att förespråka ett alternativ där produktionen kan orsaka så mycket som upp till tre gånger så höga klimateffekter som fossilt bränsle håller helt enkelt inte. Jag är mycket glad över beslutet. Vi har jobbat länge för att Sverige ska ta ställning mot palmoljebaserad biodiesel”, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande i ett uttalande.

Den 1 juli 2019 kommer ändringen av PFAD:s klassificering att träda i kraft.