facebooktwittermail

Peter har sparat i 20 år

Föräldrarna är pensionärer och hans farmor levde tills hon var över 105 år. För Peter Larsson är det viktigt att ha en pension som räcker till. Därför pensionssparar han privat sedan många år tillbaka.

Peter Larsson driver Mälhammars gård som ligger nära Mälaren, någon mil från Eskilstuna, tillsammans med sin fru Marika. Det var Peters föräldrar som tidigare ägde gården. De är precis i färd att avsluta generationsskiftet som de planerat för i många år.