facebooktwittermail d

Här är gården med Sveriges högsta mjölkavkastning

Per Nilsson i Fjärlöv utanför Hässleholm, har Sveriges högsta mjölkavkastning i sin besättning på 125 Holstein. Avkastningen ligger på 15 264 ECM, enligt Kokontrollen.