facebooktwittermail

Per Lindahl in i Lantmännens styrelse?

Valberedningen föreslår Per Lindahl till ny styrelseledamot i Lantmännen.

Per Lindahl driver en gård utanför Kristianstad med inriktning på slaktkyckling och växtodling och är bland annat ordförande i Hushållningssällskapet i Kristianstad och Svensk Fågel.

- Per har ett brett nätverk, stor kunskap och engagemang för svenskt lantbruk och för Lantmännen. Det bedömer vi att koncernstyrelsen kommer att kunna ha stor nytta av, säger Per-Olof Malm, valberedningens ordförande i ett pressmeddelande.

Mandattiden som är på två år går i år ut för Bengt-Olov Gunnarson, Birgitta Carlander, Nils Lundberg, Anitra Steen och Hans Wallemyr. Till omval föreslår valberedningen Bengt-Olov Gunnarson, Nils Lundberg, Anitra Steen och Hans Wallemyr.

Stämman hålls 4 maj. ATL.nu