facebooktwittermail d

Pengarna till vargstängsel redan slut

Intresset för stöd till rovdjursavvisande stängsel är stort. Men trots att betessäsongen börjat dröjer besluten och hos två länsstyrelser är pengarna redan slut.

FOTO: CHRISTER PÖHNER

– Vi har begärt hos Jordbruksverket att få mer medel till rovdjursavvisande stängsel. Ska fårägare överhuvudtaget acceptera varg är det viktigt att kunna stängsla i förebyggande syfte på platser där man kan förvänta sig att det dyker upp varg, säger Åsa Pettersson på länsstyrelsen i Stockholm.

Inte tillräckligt med pengar

Stockholms län har 15 ansökningar till en summa på 1,8 miljoner kronor. Men länsstyrelsen har bara 1,2 miljoner kronor i budgeten. Pengarna räcker inte.

– Nej de är fulltecknade genom ansökningarna från Sjundareviret. Vi har inga pengar till de sökande på norra sidan av länet, där vi hade Rialareviret tidigare.

Av de 12 länsstyrelser som svarat på ATL:s enkät om rovdjursstängsel aviserar en tredjedel att budgeten är för snålt tilltagen. Länsstyrelserna i Stockholm, Sörmland, Värmland, Uppsala och Gävleborg gör bedömningen att pengarna inte kommer att räcka.

Prioriterar marker med får och get

– Prioriteringen har hittills resulterat i att alla ansökningar som har marker som ska betas av får eller get kommer att få ersättning. De som inte kommer att få ersättning har alltså enbart djurslagen nöt, häst, gris eller alpacka, säger Sara Öberg på länsstyrelsen i Gävleborg.

Flera länsstyrelser uppger också att de ännu inte beslutat om några stöd. I Sörmland har bristen på pengar gjort att processen avstannat.

– Vi kan betala ut stöd till några stycken. Resterande ansökningar vilar tills vi får besked från Jordbruksverket om och hur de ska lösa det här, säger Helena Söderlund på länsstyrelsen i Södermanland.

Hon fortsätter:

– Men alla har fått ett förhandsbesked att de kan börja bygga stängsel, men att det är på egen risk. Beviljas de inte stöd får det stå för kostnaden själva.

Håller inne på reservbudget

Jordbruksverket har hållit inne en tredjedel av pengarna till rovdjursstängsel för att dela ut senare.

– En kortsiktig lösning är att Stockholm och Sörmland får ta kontakt med oss och avropa pengar från den reservbudget som vi håller inne på Jordbruksverket. Eller så får de ta pengar som avsatts till engångsröjning, säger Andreas Mattisson på Jordbruksverket.

– Men långsiktigt krävs helt enkelt regeringsbeslut om att tillföra ytterligare pengar. Vi har inlett en dialog med näringsdepartementet.

Fakta

Du kan få stöd för att sätta upp stängsel mot varg, björn eller lodjur om du har betesdjur som betar betesmarker, slåtterängar eller betesvall.

Du kan bara få stöd om du sätter upp stängsel mot rovdjur runt hela hagen. Du kan också bara få stöd för den del av stängslet, som hindrar björn, varg eller lodjur att ta sig in till dina betesdjur.

Du kan inte heller få stöd för att sätta upp ett vanligt stängsel med exempelvis tre trådar. Det är bara de två extra trådarna (av totalt fem), som syftar till att skydda mot rovdjur, som ger rätt till stöd. Du kan inte heller få stöd för stängsel som inte är permanenta.

Du kan inte få stöd för det du har gjort innan din ansökan har kommit in till länsstyrelsen. Du får en fast ersättning på 50 kronor per meter stängsel. Ersättningen är beräknad på arbetstid, maskiner och material.

Källa: Jordbruksverket