facebooktwittermail d

Pengaregn över forskning om gröna näringar

Fossiloberoende mjölkproduktion, vilda bins roll för att bevara biologisk mångfald och alternativa metoder för skogsskötsel. Det är några av de projekt som får finansiering när Formas delar ut nästan 760 miljoner kronor till forskning.