facebooktwittermail d

”Pengarna är problemet – inte känslor”

Överdriv inte de mjuka frågornas betydelse vid generationsskiften.

Generationsskiften – en ödesfråga för svenskt lantbruk. Arkivbild. FOTO: TT

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Allt fler unga drömmer om en framtid inom lantbruket. Till många lantbruksskolor ökar söktrycket.

Samtidigt är var tredje lantbrukare över pensionsåldern. Allt fler gårdar avvecklas.

Vad är det då som hindrar alla drivna unga från att ta över en gård? Den frågan har utretts av LRF Ungdomen i en ny rapport, framtagen med hjälp av opinionsinstitutet Kantar Public.

Knappt 450 unga LRF-medlemmar har deltagit i undersökningen. Deras svar ger en ganska entydigt bild. Det största hindret för unga som vill ta över ett lantbruksföretag är brist på kapital, enligt 81 procent av de tillfrågade.

De mjuka frågorna – som ofta beskrivs som några av de största hindren för generationsskiften inom lantbruket – verkar inte alls spela samma roll. Bara runt var tredje tillfrågad upplever problem med att nuvarande ägare inte vill släppa taget eller att det riskerar att bli osämja inom familjen efter ett skifte.

Resultatet väcker en del frågor. För det brukar ju ofta talas mycket om känslorna kring generationsskiften.

Det är allt för vanligt med familjer som splittras efter att ett syskon har tagit över familjegården. Men kanske är det egentligen pengarna som är problemet, även i dessa fall.

Osämjan kring generationsskiften kanske främst uppstår för att den som tar över ett lantbruk inte kan betala marknadsmässiga ersättningar, till syskon eller den äldre generation som säljer.