facebooktwittermail

Pengar till utveckling och säkerhet

Nu har LRF Kött tillsammans med branschförbunden, beslutat om vilka projekt som får medel från köttbranschens branschutvecklingspeng.

FOTO: MOSTPHOTOS

I mitten av maj gick ansökningstiden ut och totalt sökte sexton olika projekt anslag. Hälften av dem har nu fått sina ansökningar beviljade.

Tre miljoner kronor per år fördelas mellan projekt för gris, nöt och lamm enligt en procentsats som avgörs av hur mycket pengar som varje djurslag betalar in till branschutveckling varje år. Pengar som samlas in via slaktavräkningen.

Fördelningen är 65 procent till gris, 30 procent till nöt och 5 procent till lamm och för att uppfylla kriterierna måste projekten syfta till att öka lönsamheten i köttbranschen och stötta de nationella handlingsplanerna för köttproduktion.

I beslutsgruppen ingår LRF Kött, Svenska köttföretagen, Sveriges grisföretagare, Sveriges nötköttsproducenter, och Svenska fåravelsförbundet.

– Vi är glada över att vi har fått så många ansökningar som vi tror kommer att göra stor skillnad för lönsamheten på enskilda gårdar, säger Theres Strand, Branschansvarig vid Svenska Köttföretagen i ett pressmeddelande.

Beslutsgruppen för gris kommer även att lägga del av anslagen på ett samverkansprojekt för avvänjning av smågrisar utan zink som man startar till hösten.

LÄS MER: Långa slaktköer för oanmält nöt

LÄS MER: Drabbad bonde överklagar ersättning

PREMIUM: Nu är det slut på bunden stut

PREMIUM: Folke 86 - en klippa i vallskörden

LÄS MER: Traktorolyckan: "Jag var bara en passagerare"

PREMIUM: Många alternativ på liten gård

LÄS MER: Tjur i mjölkbesättningen - så minskar du riskerna

PREMIUM: Tonåringarnas idé sparar tid och bränsle

Här är projekten som beviljats pengar:

LAMM: Theo den Braver, Gård & Djurhälsan för "Best Practice - från forskning till fält"

NÖT: Katinca Fungbrant, Gård & Djurhälsan för "Diagnos vid oplanerade utgångar av tjurar i liggbåsbesättningar"

NÖT: Åsa Lundberg, Växa Sverige för "Ökad kunskap om infektioner orsakade av Mycoplasma bovis"

GRIS: Anna Molander, Hushållningssällskapet för Kurser för produktionsrådgivare gris 2017/2018

GRIS: Lena Eliasson-Selling, Gård & Djurhälsan för "Nyckeltal för antibiotikaanvändning mätt i andel behandlade individer i svenska grisbesättningar"

GRIS: Maria Malmström, Griskonsult för Förmans utbildning gris och Djurskötare utbildning

GRIS: Lina Hidås, Gård & Djurhälsan för Grisföretagardagen 2017

GRIS: Linda Lundberg, Svenska Köttföretagen för "Ny genetik – nya förutsättningar"

Kriterier för projekt som kan beviljas del av branschutvecklingspengen:

Minst tre kriterier måste uppfyllas.

Kommunikation runt svenskt nötkött och klimat samt projekt som leder till klimateffektiviseringar inom svensk nötköttsproduktion

Kunskapsöverföring inom svensk lammköttsproduktion

Åtgärder som förbättrar svensk lammköttsmarknad

Ökar lönsamheten inom näringarna för gris, nöt och lamm

Säkrar fortsatt låg förbrukning av antibiotika inom svensk gris-, nöt- och lammproduktion

Säkrar fortsatt hög djurhälsa och djurvälfärd inom svensk gris-, nöt- och lammproduktion

Bidrar till en ökad lönsamhet på gårdsnivå inom svensk gris-, nöt- och lammproduktion

Bidrar till en effektivare svensk gris-, nöt- och lammproduktion

Bidrar till minskade kostnader på gårdsnivå inom svensk gris-, nöt- och lammproduktion

Innovativt och nytänkande

Praktiskt inriktade försök

Marknadsför den svenska modellen

Samarbete inom branschen genom fler aktörer som genomför och finansierar projektet