facebooktwittermail

Proteinskiftet en chans för lantbruket

Nationellt och vegetariskt är två stora trender både bland konsumenter och producenter när det gäller protein just nu. Svenskt lantbruk har mycket att vinna på proteinskiftet, visar ATL:s kartläggning.

”Det finns en insikt om att man inte kan ersätta kött med vad som helst. Avokado, mandlar och soja kan också vara problematiska ur ett hållbarhetsperspektiv”, säger Åsa Lannhard Öberg på Jordbruksverket.
”Det finns en insikt om att man inte kan ersätta kött med vad som helst. Avokado, mandlar och soja kan också vara problematiska ur ett hållbarhetsperspektiv”, säger Åsa Lannhard Öberg på Jordbruksverket. FOTO: AXFOUNDATION/JORDBRUKSVERKET

2016 satte svenskarna ett omdiskuterat rekord. I snitt förbrukade vi då närmare 90 kg kött (slaktvikt, se grafik) per person och år. Det var en ökning med femtio procent sedan 1990 och en fördubbling jämfört med 1960.