facebooktwittermail d

"PEFC uppfyller inte våra krav"

"Jag skulle vilja säga att vi är extremt väl insatta. Vi analyserar regelbundet andra certifieringsssystem och skulle bara välkomna om fler kvalificerade sig. Det gör inte PEFC i dag", säger Ulf Johansson, skogschef på Ikea.

Ulf Johansson på Ikea håller inte med om att de skulle vara dåligt pålästa. Enligt honom har frågan om olika certifieringar stötts och blötts på företaget i många år.

– Så sent som för några veckor sedan träffade vi PEFC International och diskuterade dessa frågor igen. De erkänner att det inte finns någon transparens från PEFCs sida runt eventuella suspenderingar av certifikat eller av certifieringsföretag, något som är precis lika viktigt.

Suspenderat certifikat

Han tar ett exempel där Bureau Veritas nyligen fick sitt certifikat suspenderat av FSC.

– Det ledde till ”corrective actions” från Bureau Veritas sida och nu förstår jag att de fått tillbaka sitt tillstånd igen. Exakt så ska det fungera, säger Ulf Johansson, och fortsätter:

– Att PEFC är globala har vi aldrig ifrågasatt. Men för att godkänna ett system kräver vi att det fungerar lika bra i Indonesien eller Rumänien som i Sverige, annars blir en certifieringslogga vilseledande för kunden.

LÄS OCKSÅ: PEFC kallar Ikea "dåligt pålästa"

Viktig för förtroendet

Han anser att miljöorganisationernas stöd för PEFC är en avgörande fråga för förtroendet hos slutkunder.

– För att försöka brygga över gapet mellan PEFC och miljörörelsen så har vi åtagit oss att ordna ett möte mellan PEFC, WWF och IKEA. Det kommer att äga rum inom kort, men hur pass väl insatt PEFC Sverige är i detta vet jag inte.

Mattias Bodin på H&M avböjer att bemöta synpunkterna från PEFC.

– Vi har en löpande diskussion med olika certifieringar. Nu ska vi inom kort ha ett möte med PEFC och jag har inga fler kommentarer före det, säger han.

LÄS OCKSÅ: Bioekonomin kan ge lyft för svenskt trä