facebooktwittermail d

Peckas Naturodlingar till börsen

Peckas Naturodlingar förbereder sig för en börsintroduktion. Om allt går som planerat noteras företaget på Nordic Growth Market den 19 maj.

Företagets koncept bygger på att näringsrikt vatten från fiskodlingen överförs till tomatodlingen där det renas och återförs till fiskbassängen.
Företagets koncept bygger på att näringsrikt vatten från fiskodlingen överförs till tomatodlingen där det renas och återförs till fiskbassängen.

Företaget som bygger storskaliga kretsloppsodlingar av tomat och regnbågslax tar sin första anläggning i drift under 2017, och förbereder samtidigt för en börsintroduktion. Företagets koncept har utvecklats under 20 års tid av pionjären Pecka Nygård. Han har visat att det finns stora vinster med att kombinera fisk- och tomatodlingar i samma anläggning.

Konceptet bygger på att näringsrikt vatten från fiskodlingen överförs till tomaterna där det renas genom växtbädden innan vattnet återförs till fiskbassängen. På så sätt läcker fiskodlingen ingen näring som traditionella odlingar vilket gör den mer långsiktigt hållbar.

Enligt ett pressmeddelande från företaget är sista teckningsdag i den pågående nyemissionen inför noteringen på NGM Nordic MTF satt till onsdag den 12 april.

Nyemissionen består av mellan 250 000 och 500 000 B-aktier till teckningskursen 25 kronor per aktie. Totalt kommer utgivningen av nya aktier att öka kapitalet med mellan 6,25 och 12,50 miljoner kronor före emissionskostnader.