facebooktwittermail d

Kontakta länsstyrelsen om blöta våren stoppat sådd

Försenad vårsådd påverkar inte EU-stöden, i alla fall inte när det gäller direktstödet. Men har du sökt miljöersättningarna bör du kontakta länsstyrelsen om den blöta våren stoppat dig.

Arkivbild från 2019. FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT

Nederbörd har påverkat vårbruket på flera håll i landet. Sista datum för att göra ändringar i SAM-ansökan är 15 juni, men det är inte nödvändigt att hinna få med omsådd av annan gröda, så länge den nya grödan är stödberättigad.

– Att etableringen av en gröda misslyckats påverkar inte direktstöden. Aktivitetskravet innehåller inget krav på skörd. Du får samma ersättning för träda som för en vacker havreåker, säger Samuel Collberg, handläggare på Jordbruksverkets stödregelenhet.

När det gäller övriga stöd, exempelvis miljöersättningar och kompensationsstöd, finns det ett sista sådatum att förhålla sig till, oftast 30 juni. Dessa regler och stödvillkor ligger fast. Men regelverket har också formuleringar om att undantag kan medges när särskilda skäl föreligger.

– Om du har svårighet att uppfylla villkoren så kontakta din länsstyrelse och ta en diskussion om din unika situation. Det är hos länsstyrelsen som bedömningen kommer att ske, säger Samuel Collberg.