facebooktwittermail d

”A-traktorfusket måste stoppas”

De trimmade A-traktorerna är ett stort problem och utsätter både förare och medtrafikanter för livsfara, skriver Caroline Drabe, vd för Riksförbundet M Sverige.

Brandmän vid voltad a-traktor på väg.
FOTO: JOHAN NILSSON/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Flera allvarliga olyckor med A-traktorer har skett de senaste veckorna där ungdomar omkommit eller skadats. Antalet a-traktorolyckor har mer än dubblerats på bara ett par år.

En av orsakerna till utvecklingen är de nya regler som trädde i kraft 2020 och som gjorde det enklare att bygga om personbilar till A-traktorer. Det har medfört att antalet A-traktorer ökat med över 250 procent.

Det finns många fördelar med utvecklingen. Tiotusentals ungdomar har fått en ökad mobilitet och möjlighet att transportera sig till vänner, fritidsaktiviteter eller arbete. Inte minst är detta viktigt på landsbygden där tillgången till kollektivtrafik ofta är sämre. A-traktorer fyller också på sina håll en funktion inom lantbruket där de bland annat används till transporter.

Att moderna, trafiksäkra bilar gjorts om till att bli A-traktorer har också inneburit att trafikanter generellt färdats i säkrare fordon än alternativen mopedbil eller moped. 

Men de lättade kraven har också haft en allvarlig baksida. Att det räcker att elektroniskt begränsa hastigheten på fordonen har underlättat fusket.

Alldeles för många a-traktorer är i dag trimmade så att de går att framföras i mycket höga hastigheter. På olika sätt manipuleras den i huvudsak elektroniskt styrda tekniken så att det med ett knapptryck går att koppla sig förbi hastighetsbegränsningen. 

De trimmade A-traktorerna är ett stort problem och utsätter både förare och medtrafikanter för livsfara. Ungdomar och andra förare ska inte kunna köra fortare än de klarar av eller har utbildats för. Därför krävs nu omedelbara åtgärder för att stoppa fusket.

Möjligheten att bygga om personbilar till a-traktorer bör pausas tills Transportstyrelsen upprättat ett regelverk som inte gör det så lätt att manipulera och köra för fort med en a-traktor. A-traktorerna måste kompletteras med system som gör det fysiskt omöjligt för dem att hålla en högre fart än vad som är lagligt och fler kontroller bör göras.

Samtidigt bör den lagliga hastighetsgränsen för A-traktorer höjas från 30 till 45 kilometer i timmen. Det skulle minska incitamenten att trimma fordonet och samtidigt få fler att välja bort de betydligt otryggare mopedbilarna som i dag får framföras i denna högre hastighet.

Hastighetsbegränsningen på 30 kilometer i timmen stoppar upp trafiken, stressar A-traktorförarna och ökar risken för upphinnandeolyckor.

En sådan reform behöver kombineras med införda bälteskrav för samtliga passagerare, tydligare krav på vinterdäck och en förbättrad förarutbildning. I dag räcker det att köra upp med en tvåhjulig moped för att få köra A-traktor.

Att strama upp regelverket och säkra en säker mobilitet för våra ungdomar bör vara en av den nya regeringens första åtgärder.

Den 1 november ska Transportstyrelsens utredning på området släppas. Därefter bör lagändringar snarast tas fram. Tillsammans med ökat ansvarstagande från föräldrar och polisuppföljning kan detta göra att a-traktorn fortsatt kan verka som en frihetsmaskin i hela landet.

Caroline Drabe
vd, Riksförbundet M Sverige

Läs mer:

Populariteten tvingar fram nya regler för A-traktorer

Polis om A-traktorerna: Det är vilda västern

Rekordökning av A-traktorer efter nya regler