facebooktwittermail d

Livsmedelsstrategi: Pass på frågor om hur målen ska nås

Det var idel lovord över målen till den nyligen presenterade livsmedelsstrategin inför den stora lantbruksdebatten i Skövde ikväll. Överenskommelsen benämndes som historisk och det uttrycktes optimism inför framtiden. Men hur målen ska förverkligas var mer oklart.

Många lovord från debattörerna i Skövde om livsmedelsstrategin som presenterades i dag.
Många lovord från debattörerna i Skövde om livsmedelsstrategin som presenterades i dag.

Bucht inledde presskonferensen med att berätta att handelsunderskottet på livsmedel är 47 miljarder kronor. Den politiskt breda livsmedelsstrategin som presenterats idag ska motverka den negativa spiralen.

– Nu är det dags att vända utvecklingen, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).

Paneldeltagare i kvällens debatt har varit Sven-Erik Bucht (S), Annie Lööf (C), Helena Jonsson, LRF, Palle Borgström, LRF Mjölk, Åsa Domeij Axfood, Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, Helena Lindberg, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Paul Christensson, Södra.

LRF:s ordförande Helena Jonsson sa att hon ska fira överenskommelsen hela veckan men att det sen är dags att ta av sig kavajen och börja genomföra detta.

Inget sjunkande skepp

Lantbruket har ett bra utgångsläge med en matproduktion i världsklass, hög djuromsorg och lite antibiotika. Produktion av nöt, kyckling och ägg ökar.

– Det svenska jordbruket är inget sjunkande skepp som ska räddas. Det är en bransch som det ska satsas på, säger Helena Jonsson.

Hon betonade lantbrukarnas betydelse för civilförsvaret. Om en storm eller en skogsbrand slår till, vilka är det som kan köra motorsåg och vilka hittar fram på landsbygden?

– Det krävs nära närvaro på landsbygden för att ha ett civilförsvar, säger Helena Jonsson.

Planera för krig

Det är första gången som MSB fanns representerad vid debatten. Generaldirektörens närvaro är logiskt med tanke på att svenskt jordbruk oftast nämns i säkerhetsdebatten i Sverige.

– Livsmedelsberedskapen är en viktig fråga. Det är dags att börja planera även för kriget, med tanke på det nya säkerhetspolitiska läget, säger Helena Lindberg.

Svårare genomföra

Palle Borgström, ordförande för LRF:s mjölkdelegation och styrelseledamot i Arla, påtalade att det nu är dags att kavla upp ärmarna och genomföra de höga målsättningarna i livsmedelsstrategin.

– Nästan alla kan ta fram en strategi. Det är mycket svårare att genomföra den, säger Palle Borgström.

Åsa Domeij, miljöchef på Axfood, efterfrågade tydliga strategier, handlingsplaner och pengar. För att målen ska förverkligas krävs resurser och hårt arbete.

Vill prata färdplan

Anni Lööf (C) var också nöjd med den breda överenskommelsen och berättade bland att hon nu vill se en satsning på jobb och företagande för landsbygden. Hon vill minska arbetsgivaravgifterna, minska regelkrånglet, satsa på forskning och innovation bland annat.

– Nu är det dags att börja diskutera en färdplan. Vi är överens om målen men inte innehållet, säger Annie Lööf.

Förslag nästa vecka

Sven-Erich Bucht passade på de frågor som gällde hur de livsmedelsmålen ska uppnås.

– Jag vill vänta med det till nästa vecka. Då lägger regeringen sitt förslag, säger Sven-Erik Bucht.