facebooktwittermail d

Partier av hönsgödsel kan vara smittade med salmonella

Två lantbruk i Töreboda kommun och ett i Ödeshög kommun har tagit emot gödsel som kommer från en anläggning där det har upptäckts salmonellasmitta.

Det är inte säkert att gödseln bär på smittan, men lantbruken måste nu hantera den som om den gjorde det.