facebooktwittermail d

Parterna överens om Cap

Omfördelning av stöd och öronmärkning för miljö- och klimatåtgärder i preliminär överenskommelse om den nya jordbrukspolitiken.