facebooktwittermail

Parasiten ofarlig för djur

Analyser visar att den parasit som orsakat den senaste tidens magsjukeepidemi i Skelleftå enbart drabbar människor och inte djur.

- Man kan nu ge kranvatten till sina husdjur utan kokning och man kan vid sökandet efter källan släppa misstanken på läckage från lantbruk till vattenintaget, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare, i ett pressmeddelande.

Smittskyddsinstitutets artbestämning visar att det är Cryptosporidium hominis som orsakat utbrottet - samma art som tidigare drabbade Östersund.

- Cryptosporidium hominis ger näst intill uteslutande sjukdom hos människa, inte husdjur och boskap, skriver Västerbottens landsting på sin hemsida.

Cirka 3 200 personer uppger i en enkät att de har varit sjuka. Samtidigt har sjukvården hittills verifierat 39 fall.

Kommunen fortsätter att jobba efter misstanken att parasiten finns i vattnet och uppmaningen att koka dricksvattnet kvarstår. Samtidigt har nya vattenprover tagits på olika håll. Analyssvar väntas efter påskhelgen. ATL.nu