facebooktwittermail d

Paradoxernas Marit Paulsen var en föregångare

Det krävs en särskild sort för att få ihop EU och folkkärhet, Folkpartiet och jordbruk. Marit Paulsen var en sådan sort.