facebooktwittermail d

Papperstillverkare tar upp kamp mot plast

Stora Enso Hylte kommer att ta ut en sidoström av fibermälden avsedd för papperstillverkning för biokompositgranulat. Granulatet möjliggör att en stor del av ett fossilbaserat material, oftast plast, kan bytas ut i olika produkter.

Sidoströmmen av Hyltes barrmassa går in i en kompounder där den blandas med polymerer och tillsatser. Materialet som kommer ut i andra änden är ett biokompositgranulat som liknar glasfiberarmerad plast. Materialet används vid formsprutning och strängpressning av produkter som traditionellt tillverkas av plast och levereras till kunder som väljer att framställa biobaserade produkter för konsument- eller industrisidan.

Genom en investering på 12 miljoner euro ska produktionsanläggningen i Hylte leverera cirka 15 000 ton granulat per år.

– Investeringen är ett resultat av flera års utvecklingsarbete av biokomposit som vi tror har stor potential när det gäller att ersätta plast i ett stort antal olika produkter, säger Håkan Naij, brukschef på Stora Ensos bruk i Hylte till ATL.

Tillverkningen av biokompositgranulatet beräknas starta under inledningen av nästa år.

[Bild]

- Vi har gjort försök under drygt ett år och har lyckats blanda in upp till 60 procent fiber i polymermaterialet med motsvarande kvalitet, beroende på slutprodukt. Men det är ett första steg. Ambitionen är att så småningom tillverka en produkt som är 100 procent biobaserad.

Det är inte bara hushållsprodukter som Hylte gjort lyckade försök med. Bruket kan redan nu ersätta utomhusprodukter i vissa applikationer. Om biokompositgranulatet ska användas utomhus så hanteras UV-beständigheten med stabilisatorer på samma sätt som vid fossil plasttillverkning.

Lämplig placering

I volym tillverkar en kompounder 2,5 ton granulat per timme men så småningom är förhoppningen att en större del av brukets pappersmassa ska bli biokompositgranulat.

[Bild]

- Fördelen med att ha kompoundern på ett massa- och pappersbruk, i stället för en plastindustri, är brukets närhet till skogsråvaran och vår kunskap att hantera fiber. Vi utnyttjar befintliga resurser, infrastruktur och lokal råvaruförsörjning, säger Håkan Naij.

När investeringen är genomförd kommer omsättningen för Stora Ensos division Wood Products att öka med cirka 25 miljoner euro.