facebooktwittermail d

Pansarvagnar tränger undan kor när militären rustar upp

Försvaret har sagt upp K C Ranchs lönsamma arrende på övningsfältet Revingehed. Militären behöver öva mer på fältet och då får korna maka på sig.