facebooktwittermail

Pannkravet skjuts upp

Efter massiv kritik skjuter Arbetsmiljöverket upp certifieringskraven av så kallade pannoperatörer som trädde i kraft nu vid månadsskiftet, och som påverkar en rad lantbrukspannor. I stället går tidsfristen ut den 1 december 2022.

De omdiskuterade pannkraven skjuts upp.
De omdiskuterade pannkraven skjuts upp. FOTO: JAN VAINULT

Kraven på certifiering av pannoperatörer trädde i kraft den 1 december i år, för det som kallas panna kategori 1 och 2. Men nu skjuter Arbetsmiljöverket upp kraven, som omfattar en rad pannor som ackumulerar värme i farlig mängd.

Kravet på certifieringen av pannoperatörer infördes i 6 kap 4 § i föreskrifterna Användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017:3. För att berörda företag skulle få tillräckligt med tid på sig att certifiera pannoperatörer har det funnits bestämmelser om en treårig övergångsperiod.

Pandemin har påverkat

Men eftersom många företag ännu inte har skaffat den certifiering som behövs, inte minst på grund av den rådande pandemin, har Arbetsmiljöverket nu bestämt att skjuta upp bestämmelserna för pannor i kategori 1 och 2.

I stället får alla företag som omfattas av de nya kraven fram till den 1 december 2022 på sig att certifiera en person till pannoperatör, alltså samma datum som för pannor med kategori 3 och 4.

Kritiken från branschen har bland annat bottnat i att regelverket är otydligt, och att det är svårt att veta vilken kategori en viss panna tillhör. Men framför allt har det riktats kritik mot att certifieringen kräver en kostsam utbildning, som inte alls står i paritet med riskerna.

LÄS OCKSÅ: Nu gäller nya krav på lantbrukspannorna

LÄS OCKSÅ: Arbetsmiljöverket: Svårare med egna branschregler för pannorna