facebooktwittermail d

Panik bland kålodlare - stopp för Butisan S

Kålodlarna står utan effektiva ogräspreparat i vår. LRF fick avslag på sin dispensansökan för Butisan S.

Förra gången gällde det lök och morötter, den här gången är det kålodlingen som står inför ogräsproblem. Även jordgubbs- och spenatarealen berörs, Kemikalieinspektionen sa dessutom nej till Betanal SC.

Väntade sig dispens


- Odlarna hade absolut förväntat sig att få den här dispensen för att klara odlingen i år. De är i gång med att så och plantera så det är panik bland dem, säger Sara Ragnarsson på Jordbruksverket.

Hon arbetar med växtskyddsrådgivning i grönsaker på friland till odlare och rådgivare.

Att Butisan S skulle försvinna har varit känt en längre tid och försök har pågått i blomkål och broccoli för att hitta alternativa strategier. Försöken har ännu inte lett till resultat, därför sökte LRF om dispens för 2011 års säsong.

- Mycket kål planteras ju ut och då klarar man sig lättare med mekanisk bekämpning men det handlar om stora arealer som kräver rätt väderförhållanden.

Brister i uppdraget


Sunita Hallgren på LRF konstaterar att dispensavslaget speglar situationen för svensk trädgårdsnäring och bristerna i Kemikalieinspektionens uppdrag.

- Vi är nödgade att ansöka om dispenser som avslås trots att det saknas alternativ. Det här visar samma sak som i diskussionen om Stomp och Totril i lökodlingen, det är bara andra grödor. Och det kommer fler, firmorna registrerar inte in produkter för små grödor.

Totalt berörs över 3 000 hektar, större areal än den sammanlagda lök- och morotsodlingen i landet. Marianne Persson