facebooktwittermail

Pandemipengar ersätter nationella medel till landsbygdsprogrammet

EU-pengar öronmärkta för landsbygdens återhämtning används för att dra ner på det svenska bidraget till landsbygdsprogrammet.

I förra veckan meddelade de budgetsamarbetande partierna stolt att landsbygdsprogrammet förstärks med 417 miljoner kronor i år. Det var en sanning med modifikation. När vårändringsbudgeten presenterades på torsdagen stod det klart att den nationella finansieringen av landsbygdsprogrammet i själva verket minskar med 389 miljoner kronor, jämfört med höstbudgeten.