facebooktwittermail d

Pandemipengar ersätter nationella medel till landsbygdsprogrammet

EU-pengar öronmärkta för landsbygdens återhämtning används för att dra ner på det svenska bidraget till landsbygdsprogrammet.