facebooktwittermail d

Köttimporten ökade igen efter pandemin

Pandemieffekterna på kött- och äggmarknaden klingade av 2021 enligt Jordbruksverket.