facebooktwittermail d

Palmolja kan ge cancer

Palmolja, som är vanligt förekommande i livsmedel, är cancerframkallande slår WHO och EU:s livsmedelsorgan EFSA fast. Gränsvärden kommer till hösten.

Livsmedelsverket kommer att införa gränsvärden för palmolja efter att EU slagit larm.
Livsmedelsverket kommer att införa gränsvärden för palmolja efter att EU slagit larm. FOTO: MOSTPHOTOS

Palmolja hettas upp till 200 grader för att renas. Då omvandlas fettsyraestern glycidol till flera ämnen som kemisterna kallar GE, 3-mcpd och 2-mcpd. Dessa ämnen har visat sig ge njurskador på djur.

Redan i maj förra året gick EU:s livsmedelsverk EFSA ut med en varning om för stor konsumtion av palmolja som framför allt återfinns i skräpmat och kakor. I pressmeddelandet varnade Helle Knutsen, ordförande i den EU-kommitté som undersökt livsmedelsoljorna, för konsumtion framför allt för spädbarn och barn upp till 18 år.

– Det finns tillräckliga bevis att glycidol är cancerogent, därför har kommittén inte satt en säker nivå för GE, sa Helle Knutsen.

Riskerna kända sedan länge

Riskerna med palmolja har varit kända sedan 2006. EFSA:s strategi har varit att förmå palmoljeproducenterna att frivilligt få ner halterna vilket också lyckats. Mellan 2010 och 2015 har halterna sjunkit. De kvarvarande nivåerna är dock fortfarande för höga.

Fettsyraestrarna finns bland annat i mjölkersättning för spädbarn och i en mängd kakor och bakverk samt annan processad mat.

EFSA har satt ett tolerabelt dagligt intag, TDI, på 0,8 mikrogram (miljondels gram) per kilo kroppsvikt för 3-mcpd. EFSA skriver att det uppskattade dagliga intaget för barn upp till 18 års ålder överskrider TDI och är en potentiell hälsorisk.

För vuxna människor är risken förhöjd om man har hög konsumtion av livsmedel som innehåller palmolja.

Alla renade livsmedelsoljor har dessa fettsyraestrar men det är just i palmolja som de når farliga nivåer.

Kallpressad olja har inte de skadliga estrarna.

Tvist bland forskarna

Världshälsoorganisationen WHO har också satt upp gränsvärden men de är mildare än EFSA:s. Orsaken är en tvist bland forskarna om hur giftigheten ska tolkas.

På svenska Livsmedelsverket väntar man nu ut att EFSA och WHO ska sätta ner foten. Under tiden varnar verket för hög konsumtion under många år och ger rådet att läsa på förpackningen och välja bort livsmedlet om det innehåller palmolja. I Italien har livsmedelskedjor redan börjat plocka bort varor med palmolja ur sortimentet, skriver Svenska Dagbladet.

Palmolja finns också i bröstmjölksersättning. Livsmedelsverket skriver att ”även om ett barn har fått i sig dessa ämnen under en kort period så ger det sannolikt inte sjukdom.”

Istället rekommenderar verket rapsolja, fisk och nötter eftersom de ”innehåller omättade fetter som det är bra att äta mer av. I rapsolja finns det särskilt nyttiga omega-3-fettet som kroppen inte kan bilda själv. Därför måste vi få i oss dem via maten”.

PREMIUM: Här produceras kontroversiella palmoljan - ATL på besök på plantagen