facebooktwittermail d

Palle Borgström: ”Ingen ska behandlas såhär”

LRF utvärderar nu om och i så fall hur man kan gå vidare med fallet Molstaberg.

"Otroligt välskött med en mönsterproduktion.", säger LRF:s ordförande Palle Borgström om gården Molstaberg.
"Otroligt välskött med en mönsterproduktion.", säger LRF:s ordförande Palle Borgström om gården Molstaberg. FOTO: MARIANNE LINDBERG

Historien om gården Molstaberg fortsätter att beröra och engagera. Efter att länsstyrelsen hade gett gårdsägarna, som drabbats av flera angrepp av varg, avslag på sin ansökan om skyddsjakt meddelade ägarna att de lägger ner sin lammproduktion. Detta har fått LRF att agera.

Under tisdagen besökte LRF:s ordförande Palle Borgström Molstaberg. Det som mötte honom var lika delar idyll som uppgivenhet, berättar han för ATL.

”Gården är otroligt välskött”

– I dag har jag varit på Molstaberg för att skaffa mig en egen bild av situationen och prata med ägarna. Det som slog mig är att det är en fantastisk plats vad gäller hagmarker och förutsättningar för biologisk mångfald. Gården är också otroligt välskött med en mönsterproduktion. Men det som jag också möttes av var ägare som är väldigt uppgivna efter att ha blivit illa behandlade av länsstyrelsen, säger Palle Borgström.

Enligt Palle Borgström är det som inträffat tragiskt på flera vis. Molstaberg är ett praktexempel på sådant som man från samhällets sida efterfrågar. Sådant som kan komma att försvinna till följd av länsstyrelsens agerande.

– Detta är något som samhället efterfrågar; öppna betesmarker, biologisk mångfald och betande djur, men eftersom länsstyrelsen inte klarar av att hantera det som har hänt på ett förnuftigt sätt riskerar allt detta att försvinna. I länsstyrelsernas uppdrag och i riksdagsbeslutet om rovdjurspolitik står att man ska ta socioekonomisk hänsyn och att tamdjurshållning inte påtagligt försvåras. Dessa avvägningar klarar länsstyrelsen i Stockholm uppenbarligen inte av att göra. Jag förstår att ägarna vill lägga ner, denna behandling ska ingen behöva vara med om.

Besked i nästa vecka

Tidigare har Palle Borgström sagt att fallet Molstaberg kan komma att bli vad han kallar ett principmål för LRF, men hur och om de ska gå vidare är fortfarande oklart.

– Vi håller just nu på att analysera och överväga hur vi kan gå vidare. Vi har diskuterat förutsättningarna med ägarna och kommer komma med ett besked i början av nästa vecka.

LÄS OCKSÅ: "Jag är trött på att plocka upp mina lemlästade djur"

LÄS OCKSÅ: Flera får döda i ny vargattack