facebooktwittermail

DNA-prov ska ge svar om kalvens egenskaper

Med hjälp av ny forskning ska enskilda nötköttsproducenter kunna ta hjälp av så kallad genomisk analys för att få avelsvärden för en rad olika egenskaper hos nyfödda kalvar.

Forskare Mattias Norrby svarar.
Forskare Mattias Norrby svarar.

Hej! Jag har sett i mitt flöde att nya metoder finns för att ytterligare förbättra svenskt nötkött, hur funkar det och på vilket sätt skulle min produktion kunna dra fördel av detta?

Lars-Åke

Hej Lars-Åke!

Det stämmer! I ett pågående forskningsprojekt, ”Genomisk selektion för effektivare nötköttsavel” vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), jobbar de just nu med att skapa förutsättningar för att skatta genomiskt förstärkta avelsvärden. Det projektet är finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning.

Vi vände oss till Susanne Eriksson, forskare vid Institutionen för husdjursgenetik på SLU, och Freddy Fikse, genetiker vid Växa Sverige, för att de skulle få svara på din fråga. De svarar såhär:

”I vårt forskningsprojekt jobbar vi för att göra det möjligt att införa genomiskt förstärkta avelsvärden för svenska köttsraser. När utvecklingen är klar och resultaten implementerade kommer en enskild lantbrukare att kunna ta ett DNA-prov för en nyfödd kalv, skicka in det för genomisk analys och få avelsvärden för en rad olika egenskaper. Dessa avelsvärden kan då ligga till grund för beslut om till exempel djuret ska användas i avel, redan innan det har egna egenskapsregisteringar.

Projektet sker i samarbete med Växa Sverige och Viking Genetics och vi arbetar med charolais och hereford som pilotraser. Genomiska avelsvärden används redan för mjölkraserna och har visat sig kunna öka avelsframsteget betydligt.

Genom att använda information om tusentals genetiska markörer så blir avelsvärdena säkrare tidigare i djurens liv. På så vis kan avelsurvalet bli bättre och ge djur med ännu bättre egenskaper för exempelvis kalvningsförmåga och köttproduktion framöver.

För köttraserna kommer både information från genomisk analys av DNA-prov, härstamningsinformation och egenskapsregistreringar i KAP att utnyttjas tillsammans.

Ett nödvändigt första steg är att bygga upp en så kallad referenspopulation. I den ingår genomiskt analyserade djur som också har egenskapsregistreringar. För att uppnå det har vi gjort genomiska analyser av gamla blodprover från individprövade tjurar, och vi får också hjälp av uppfödare att ta DNA-prov från djur i avelsbesättningar som analyseras genomiskt inom projektet.

Under nästa år kommer vi göra statistiska analyser av den data vi fått in. Sedan behövs vidareutveckling av rutiner för avelsvärderingen innan officiella avelsvärden finns på plats.

Den genomiska analysen används numera även för att göra härstamningsverifieringar av köttrasdjur. Den har också fördelen att information om vissa egenskaper som styrs av enskilda gener, så som anlag för hornlöshet och en del sjukdomar, går att få fram. Vi räknar med att information om fler egenskaper kommer i framtiden.

Projektet är finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning, med bidrag även från Viking Genetics, Svensk Köttrasprövning AB och SLU. Liknande projekt drivs i Finland och Danmark och samarbete sker på nordisk nivå.”

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu