facebooktwittermail d

På rätt spår med skidor från egen skog

Ånge

På gården Olskogen har Lars O Johanssons släkt bott och verkat i generationer. Redan i mitten av 1900-talet tillverkades skidor här och runt 45 år senare togs hantverket upp igen. Idag är det högt tryck på lössnö- och vildmarksskidor som till viss del tillverkas av virke från Lars O Johanssons egen skog.