facebooktwittermail d

Ovisshet för markägare efter besked om bombmurkla

Vad som händer med Henrik Skanes skog efter domen om bombmurklan är fortfarande oklart. "Men tydligen trivs den med det sätt som jag, min pappa och farfar skött skogen", säger han.

FOTO: LÄNSSTYRELSEN

Henrik Skane i Ölme, Kristinehamn, är glad över att ha fått rätt i Mark- och miljööverdomstolen i målet om bombmurklan. Enligt domen kan länsstyrelsen inte stoppa honom att avverka sina 1,5 hektar skog utan att ge ersättning.

Men exakt vad som nu händer med skogen är fortfarande oklart.

– Det är skönt att det går framåt men nu får jag fortfarande vänta på vad länsstyrelsen beslutar. Jag har inte hört ett ljud från dem efter domen.

Kritisk till argumentation

Fallet har prövats i flera instanser och Henrik Skane är kritisk till länsstyrelsens argumentation.

– Bland annat tyckte de att jag kunde avverka någon annanstans i stället, ifrågasatte om jag hade ett ekonomiskt behov av intäkterna och om det överhuvudtaget var lönt att avverka, det var ju "bara 1,5 hektar".

– Men det är ju inte frågan om "bara 1,5 hektar". Bombmurklan finns på andra ställen i min skog och vad händer nästa gång om jag avverkningsanmäler 20 hektar? Jag har en granne som också blivit stoppad att avverka sju hektar där det finns bombmurkla. Han väntar på min dom, och det finns fler skogsägare i Sverige som är i samma sits.

Mitt på öppen gräsplätt

Dessutom tycker han att det är oklart vad som egentligen gynnar bombmurklan.

– Enligt länsstyrelsen trivs de bara i gammal tät granskog, och klarar inte solljus. Men när jag skulle göra en gallring i ett 40-årigt tallbestånd var Skogsstyrelsen här och snitslade där vi inte fick avverka på grund av bombmurklan, och då fanns den bland annat mitt på en öppen gräsplätt.

– Tydligen trivs svampen ganska bra med det sätt som jag, min pappa och farfar skött skogen på, men nu vill de att jag ska ändra på det. Länsstyrelsen påstår att beståndet är präglat av skogsbete och plockhuggning. Men så är det inte, det har vuxit upp efter en avverkning som min farfar gjorde.