facebooktwittermail d

Övervakningsområde på Gotland hävt

Inget talar för att den newcastlesmitta som drabbade en hönsgård i Vänge på Gotland har spridit sig. Jordbruksverket häver därför övervakningsområdet. Ön klassas dock fortfarande som ett riskområde.

Övervakningsområdet omfattade en radie på en mil omkring gården och beslutet innebär lättnader för djurhållare på Gotland.

I Enköping har också skyddsområdet, med en radie om tre kilometer, kunnat hävas. Även övervakningsområdet kommer att hävas om ingen ytterligare smittspridning sker, uppger Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Ska stanna inne


Alla drabbade fåglar har avlivats sedan smittan bekräftats och saneringsarbete har inletts. Provtagning har visat att besättningarna drabbats av samma virusvariant som har cirkulerat hos duvor i olika delar av landet.

Fjäderfän och andra tamfåglar ska dock fortfarande hållas inomhus i de delar av landet där newcastle konstaterats.

- Det är viktigt att tama fåglar hålls inomhus i riskområdena och att hållare av tama duvor vaccinerar mot newcastlesjuka eftersom det är en mycket smittsam sjukdom, säger Helena Kättström, enhetschef på avdelningen för djurskydd och hälsa.
ATL.nu