facebooktwittermail d

Kontroll av granbarkborre riskerar att upphöra

Sedan 1995 har Skogsstyrelsen övervakat den svenska stammen av granbarkborrar och studerat hur arten har svärmat. Nu riskerar övervakningen att upphöra.

Skogsstyrelsens övervakning av granbarkborrens svärmningar är hotad. Pengar saknas för att fortsätta verksamheten.
Skogsstyrelsens övervakning av granbarkborrens svärmningar är hotad. Pengar saknas för att fortsätta verksamheten. FOTO: TORBJÖRN ESPING

Skogsstyrelsen övervakar granbarkborrens svärmningar med hjälp av feromonfällor på olika platser runt om i landet. Fällorna töms varje vecka och resultatet går att följa i diagram som publiceras på Skogsstyrelsens webbplats.

”Resultaten från övervakningen säger en hel del om vilken beredskap man behöver ha i skogsbruket för kommande angrepp av granbarkborre. Om övervakningen läggs ned kommer vi att sakna kännedom om de storskaliga trenderna i antalet granbarkborrar och därmed ökar risken att man inte hittar angripna bestånd och det drabbar skogsägarna”, säger Gunnar Isacsson, ekolog vid Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Pengarna har dragits in

Orsaken till att övervakningen hotas är brist på pengar. Tidigare har verksamheten finansierats med medel ur Landsbygdsprogrammet, men de pengarna har dragits in. Det har lett till att Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, inte tänker skjuta till några pengar inför 2019. Årets verksamhet påverkas inte, för 2018 finns fortfarande pengar till övervakningen. Men sedan är det oklart vad som sker.

För att försöka rädda övervakningen har Skogsstyrelsen ansökt om mer pengar för långsiktigt skydd mot skogsskador när myndigheten har lämnat in budgetunderlag till regeringen.

LÄS OCKSÅ: Vikande trend för granbarkborre

LÄS OCKSÅ: Mer angrepp på skog i framtiden

LÄS OCKSÅ: Slå ut barkborrens luktsinne lönar sig