facebooktwittermail d

Övervakning hävs i Enköping

Bekämpningen av newcastlesjuka på den drabbade hönsgården har varit framgångsrik. Jordbruksverket häver därför övervakningsområdet i Enköpings kommun.

Fjäderfän och andra tamfåglar ska dock fortfarande hållas inomhus, påpekar myndigheten i ett pressmeddelande.

- Det är viktigt att tama fåglar hålls inomhus i riskområdena och att hållare av tama duvor vaccinerar mot newcastlesjuka eftersom det är en mycket smittsam sjukdom, säger Helena Kättström, enhetschef vid avdelningen för djurskydd och hälsa.

Avlivades direkt


Smittan har hittills återfunnits i två värphönsbesättningar och i en hobbyflock på Gotland och i Enköpingstrakten. Alla drabbade fåglar avlivades så fort smittan hade bekräftats.

Provtagning har visat att det i de drabbade besättningarna varit fråga om samma virusvariant som har cirkulerat hos duvor i olika delar av landet. Inga tecken på ytterligare smittspridning har konstaterats på vare sig Gotland eller i Enköping.

Restriktionerna inom riskområdena är till för att hindra att smittan sprids vidare till tama fåglar. ATL.nu