facebooktwittermail d

Översynen av skogsvårdslagen försenas

Efter en krokig resa för utredningen av skogsvårdslagen meddelar regeringen att det dröjer ytterligare ett halvår innan den når målet.

FOTO: JOHAN WAHLGREN

Många har med intresse inväntat den utredning av skogsvårdslagen som skulle redovisas den 31 mars. Nu meddelar regeringen att den förlängs. Nytt datum för slutredovisning blir istället den 15 oktober i år.

Den var under hösten 2014 som regeringen beslutade att skogsvårdslagen skulle ses över. Det gällde vem eller vilka som bör ha ansvaret för skyldigheter inom skogsvårdslagstiftningen, vilka som kan överklaga beslut enligt skogsvårdslagen samt om den som lämnar oriktiga uppgifter bör kunna straffbeläggas.

Sen dröjde det ända till november 2015 innan Charlotta Riberdahl tillsattes som utredare, men redan efter fyra månader fick hon sparken efter ett uttalande om äganderätten vid en debatt under Almedals-veckan i Visby.

RELATERAT Skogsutredaren får sparken av Bucht

I november 2016 utsågs Fredrik von Arnold som ny utredare, och han har nu begärt att utredningen ska förlängas för att kunna leverera ett bra underlag till regeringen.

– Utredningen är viktig för att förtydliga skogsvårdslagstiftningen. Fredrik von Arnold tillsattes för mindre än fem månader sedan och jag har förståelse för att utredningen behöver förlängas. Jag ser fram emot överlämnandet i mitten av oktober, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i en presskommentar.