facebooktwittermail

Översyn av virkeslag på gång

Regeringen vill modernisera virkesmätningslagen, så att den omfattar fler sortiment än i dag.

Framför allt bör bioenergisortiment ingå, men även exempelvis sågtimmer av löv bör omfattas av lagstiftningen, skriver Landsbygdsdepartementet i ett pressmeddelande.

Skogsstyrelsen har tidigare lämnat ett förslag på en förordning och föreskrifter för virkesmätning, men en sådan utökning av omfattningen kräver en ändring av lagtexten.

Regeringen har därför gett Skogsstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en sådan ändring kan formuleras.

Virkesmätningslagen reglerar mätningen av virke och ligger sedan till grund för säljarens ersättning.ATL.nu