facebooktwittermail d

Översvämningar av jordbruksmark tros bli vanligare i hela EU

Alla EU-länder har jordbruksmark som riskerar att bli översvämmad, enligt en ny rapport från EU-kommissionen. Samtidigt används inte lantbruket tillräckligt i det förebyggande arbetet.