facebooktwittermail

Översvämning och extrem torka

Översvämningarna på Australiens östkust innebär miljardförluster för jordbruket. Samtidigt har man den värsta torkan på över 60 år i den västra delen av landet.

DARKAN, AUSTRALIEN ATL
- Folk är deprimerade här. Det har varit ett svårt år, säger
kvinnan på vägkrogen i Arthur River, en liten by i vetebältet mellan Perth och Albany på väg 30 i västra Australien.

Utanför står luften stilla. Solen steker de skördade spannmålsfälten och fårens vidsträckta beten som mest består av jord och gulnat gräs.

Vägkrogen har varit till salu i två år utan spekulanter och bönderna i trakten har upplevt fyra dåliga år. I år är torkan extrem.
- Vi har inte haft så här lite regn på över 60 år, säger lantbruksrådgivaren Andrew Ritchie i Darkan, 20 mil sydost om Perth.

42,6 grader


Klockan är fyra på eftermiddagen och termometern på hans kontor visar en utomhustemperatur på 42,6 grader. Det är normalt för årstiden. Men nederbördsmängden är inte normal. Det regnar i snitt 550 millimeter om året vilket klassificeras som en hög nivå i australiska mått. Men under förra året föll endast cirka 320 millimeter regn.

- Vi har rekordlåga skördar i år, säger Andrew Ritchie.
Raps, maltkorn och vete har brådmognat och rapsskörden har inte gett mer än en tredjedel av vad som är normalt. Kornskörden i det extensiva jordbruket, med stora arealer och låga skördar, ligger i år på 1,5 ton per hektar, vilket är mindre än hälften än normalt.

Höga kostnader


I delstaten Western Australia produceras 1,5 miljoner ton korn om året och omkring 85 procent av det exporteras. Den siffran kommer att sjunka kraftigt i år då en stor del av maltkornet bara duger till foder. Western Australia står för cirka en sjättedel av maltkornet som det handlas med på världsmarknaden.

Förutom att torkan i sydvästra Australien slår ut spannmålsodlingar har bristen på bete fått kostnaderna att skjuta i höjden för fårägarna som stödutfodrar under den torra delen av året, oktober till april. Antalet får i trakten har minskat då bönderna tvingas skicka djuren till slakt.

- Kostnaderna är väldigt höga. Många säljer sina får för att få likviditet i företagen. Eftersom det nästan inte finns något bete alls i år måste de köpa in ännu mer foder än vanligt för att stödutfodra. Många måste låna pengar för att klara inköpen inför nästa år.

Får inte låna mer pengar


Andrew Ritchie berättar att lantbruken nu dras med stora skulder och att bankerna inte lånar ut mer pengar till en del av dem.
- Vi kommer att få se ett antal lantbrukare lägga ner i år, som tycker att nu får det vara nog.

Samtidigt som torkan slår hårt mot jordbruket i västra Australien upplever man på östkusten några av de värsta översvämningarna i mannaminne. Bostadshus, åkrar och fruktodlingar har dränkts i vatten och tusentals människor har fått fly sina hem.

Enligt den senaste rapporten från det australiska jordbruksdepartementet kommer produktionsförluster i jordbruket på grund av översvämningarna att uppgå till 500 - 600 miljoner australiensiska dollar (motsvarande 3-3,7 miljarder svenska kronor).
Därutöver tillkommer kostnader för förstörda tillgångar och infrastruktur för jordbruket. Det är framför allt frukt-, grönsaks- och bomullsodlingar som drabbats av översvämningarna men även spannmålsodling. Den prognosen gjordes innan cyklonen Yasi drog in över den australiska östkusten för knappt en vecka sedan.

Enligt lokala medier har cyklonen utplånat banan- och sockerrörsplantager från Cairns i nordöstra Australien och 20 mil söderut.
- Det är total förödelse. All våra egendomar är jämnade med marken, alla träd är omkullblåsta, säger Cameron Mackay, bananodlare och ordförande för Australiens bananodlarråd, till ABC. Tove Nilsson