facebooktwittermail

Överskott på ekologiskt ger sämre lönsamhet

Den ekologiska produktionen betalar sig inte längre lika bra för veckans frågeställare. Är det läge att återgå till konventionell produktion – och i så fall när? ATL:s ekonomicoach ger råd.

För åtta år sedan tog jag över jordbruksdriften efter mina föräldrar. Jag gick över till ekologisk produktion eftersom det var riktigt bra priser. Min produktion är spannmål och dikor. Det var en del nytt att lära sig men efter några år har jag bra produktion och allt fungerar bra praktiskt.

Sista åren har det dock varit lite tråkigt med låga priser, även om min produktion är bra. Jag funderar nu på om jag ska byta till konventionellt igen. Hur kommer ekomarknaden att utvecklas och när måste jag ta beslut om att gå över till konventionellt för att det ska bli rätt ekonomiskt?

Markus

Hej Markus!

Efter många år med bra priser på ekologiska varor och konstant ökning av efterfrågan har vi nu haft sjunkande priser de senaste två åren. Ekomarknaden påverkas, liksom övrig spannmålsmarknad, av tillgång och efterfrågan. När priset är högt ökar intresset från flera att producera och sälja ekologiska varor.

Det var en stor ökning av nya odlare/producenter för 2-3 år sedan. Det första året produceras det karensvaror vilka i stort sett inte kan säljas på den ekologiska marknaden, och därmed inte påverkar tillgången av ekologiska varor. Men från andra karensåret kan varan säljas till foder till ekologiska producenter och från tredje året är det godkänt och kan säljas som ekologiskt ut på marknaden.

Det har samtidigt skett en avmattning på efterfrågan från olika håll. Troligen har både torkan 2018 och pandemin 2020 bidragit till en förändrad syn på svensk livsmedelsproduktion. Det har skett en ökning av efterfrågan på närproducerat och mat från Sverige hos privatpersoner, men även flera offentliga kök prioriterar mat från Sverige. Dessutom har våra grannländer ökat den ekologiska produktionen – som exempel har även Danmark överskott på ekologisk spannmål.

Troligen kommer fokus på mat från Sverige att bestå utifrån ett trygghets- och beredskapsperspektiv. Då får den ekologiska produktionen en underordnad roll. Närproducerat vinner när det gäller dessa frågor.

Min bedömning är att priset kommer att fortsätta på den här nivån så länge vi har ett överskott. När det blir balans mellan tillgång och efterfrågan kommer vi åter att få se bra priser på ekologiska produkter. Med den prisbild vi har nu blir det sämre lönsamhet än för konventionellt, trots att ekologisk produktion subventioneras med 1 500 kr/hektar för spannmål.

Det är svårt att sia om när det blir balans, eftersom politikerna har ett mål om att öka produktionen med ytterligare 10 procent. En annan fråga är om staten vill fortsätta att subventionera ekologisk produktion i samma omfattning som i dag om vi ska kunna öka hela livsmedelsproduktionen i Sverige?

Om du är på sista året i ditt femåriga åtagande för ekologisk produktion, eller om du har förlängt det med ett år, är årsskiftet det naturliga datumet att byta tillbaka till konventionell produktion. Stödperioden från EU följer kalenderår. Har du lagrat spannmål som ska säljas in på det nya året måste du fortsätta att vara certifierad tills du har avyttrat dina varor om du ska få den ekologiska merbetalningen.

Beslutet om att välja odlingsinriktning måste tas av varje företag. Just nu ger konventionellt bättre ekonomiskt utbyte än ekologiskt. Den egna ekonomin och vilka förutsättningar som finns avgör hur du satsar.

Elenore Wallin

Företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nuMattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu