facebooktwittermail d

Överskott på ägg skapar oro

Överskott på ägg och osäkerhet kring EU:s omställning av produktionen skapar osäkerhet hos landets äggproducenter.

- Konsumtionen av ägg måste fortsätta att öka, säger Charlotte Norrman-Oredsson, ordförande i branschorganisationen Svenska Ägg, till tidningen Fjäderfä.

Hoppas på balans


Hon räknar med att äggöverskottet håller i sig större delen av 2011. Med sänkta avräkningspriser och höga foderpriser är situationen tuff för äggproducenterna.

- Svenska Ägg jobbar för en ökad äggkonsumtion. Men huvudansvaret för att vi når balans på marknaden ligger hos våra äggpackerier.

Charlotte Norrman-Oredsson hoppas att omställningen av äggproduktionen inom EU ska ge Sverige en möjlighet att balansera äggöverskottet.

Oställningsperioden kan ge ett underskott av ägg från inredd bur, då de gamla burarna förbjuds. Men osäkerheten är stor, skriver tidningen Fjäderfä.

Vill ha svensk märkning


- Konsumtionen av ägg måste fortsätta att öka. Ägget med alla sina nyttigheter och stora användbarhet, är ett hett livsmedel inom olika kostkoncept.

- Men jag tycker fortfarande att branschen saknar en gemensam märkning av det svenska ägget och dess mervärden på äggpaketen.
Vid Svenska Äggs stämma i Jönköping den 19 maj ska en ny färdplan för åren 2012-2014 klubbas.

- Målsättningen är att vi ska få ännu nöjdare medlemmar, säger Charlotte Norrman-Oredsson. ATL.nu