facebooktwittermail d

Beslut om vargjakt står fast

Nu har Förvaltningsrätten i Luleå meddelat sin dom i de fem mål som gäller licensjakt på varg. Det blir licensjakt på 22 vargar, varken mer eller mindre.

FOTO: MOSTPHOTOS

I domen fastslås att man anser att jakten är proportionerlig och inte försvårar en gynnsam bevarandestatus, meddelar Förvaltningsrätten i Luleå.

Målen handlar om jakt i Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland och Örebro län. Länsstyrelserna i länen hade beslutat om licensjakt på totalt 22 vargar, men ett antal föreningar inklusive Naturskyddsföreningen överklagade och begärde att beslutet skulle upphävas.

Jägarnas riksförbund och Jägareförbundet i distrikten Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland och Örebro överklagade också besluten, men begärde istället att jakten skulle utökas.

Idag har man alltså avslagit samtliga överklaganden, vilket innebär att länsstyrelsernas beslut står fast.

Förvaltningsrätten gör bedömningen att syftet med licensjakten motiverar undantag mot vargens strikta artskydd. Rätten anser även att länsstyrelsen tagit hänsyn till vargstammens nationella status och till hur stor andel av stammen som finns i varje län, när man beslutat om hur många vargar som får skjutas.

Enligt länsstyrelsernas tidigare beslut tillåts alltså licensjakt på 22 vargar inom särskilt angivna områden mellan den 2 januari och 15 februari 2018.