facebooktwittermail d

Överklagan av vargjakt till domstol återinförs

Nu blir det möjligt att överklaga beslut om vargjakt till domstol igen. Regeringen beslutade om ändring i jaktförordningen i dag.

Från och med den första april i år blir det åter möjligt att överklaga beslut om jakt på varg, björn, järv, lo och kungsörn till allmän förvaltningsdomstol.

Skyndsam handläggning

Naturvårdsverket, som i dag är sista instans, ingår då inte längre i överprövningskedjan. I förordningen införs även ett krav på att ärenden om jakt på de fem stora rovdjuren ska handläggas skyndsamt.

Det blev därmed bara två vargjaktsäsonger med förkortad överklagandeprocess. Att Naturvårdsverket var sista instans trädde i kraft sommaren 2014 för att förhindra att den juridiska prövningsprocessen i sig stoppade licensjakt på varg.

Licensjakten pågår under en relativt kort period på vintern, och domstolarnas beslut kunde komma långt efter att jaktperioden var över.

Skeptisk EU-kommission

Ändringen möttes av stor skepsis av EU-kommissionen, som redan var tveksam till licensjakten på varg av andra skäl. En utredare föreslog i höstas att normal överklagandegång skulle återinföras. I december slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att den nuvarande ordningen bryter mot EU-rätten.

Både miljöminister Åsa Romson (MP) och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) har sedan senhösten sagt att gängse överklagandeprocess skulle återinföras, men med formuleringar som ska snabba upp handläggningen så att väntan på beslut i domstol inte stoppar jakt på varg.

De planerade ändringarna har kritiserats av oppositionspartierna och av jägarintressen.