facebooktwittermail d

Antibiotikabomben måste desarmeras

Antibiotikaresistens är ett hot mot mänskligheten. Centerpartiet driver på för att alla länder i EU ska följa den nya, hårdare lagstiftningen, skriver Emma Wiesner. 

Sugga med smågrisar
Ansvarsfull användning av antibiotika borde sprida sig till alla länder i EU. FOTO: MAGNUS MARTINSSON/NATURFOTOGRAFERNA/IBL

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Många saker gör mig stolt över att vara svensk. En av sakerna är att våra svenska bönder ligger i absolut toppklass när det kommer till utfasning och minimal användning av antibiotika i lantbruket. Detta är ett kvitto på vår exemplariska djurhållning, och en viktig del i kampen mot antibiotikaresistensen. Antimikrobiell resistens klassificeras av Världshälsoorganisationen som ett av de största hoten mot mänskligheten – som riskerar att kosta runt 10 miljoner liv globalt år 2050.

Det finns en tydlig koppling mellan antibiotikaanvändning och dålig djurhållning. Mer än 70 procent av den antibiotika som säljs globalt används till uppfödning av livsmedelsproducerande djur. Det imponerar inte. Också i Europa kan vi se att antibiotika länge har använts preventivt för att kompensera för trånga och undermåliga livsmiljöer för djuren. Därför måste vi säkerställa en etisk och välfungerande djurhållning om vi vill komma till bukt med antibiotikaproblematiken.

Vid årsskiftet fick vi ny EU lagstiftning på området, som Centerpartiet varit med och förhandlat fram. Den innehåller förbud av import av kött från djur som fått antibiotika i tillväxtsyfte, samt förbud för att inom EU ge antibiotika rutinmässigt till djur, eller för att kompensera för brister i djurhållningen. Nu är det dags att kavla upp ärmarna och se till att alla följer den. Det är alltid trevligt att vara bäst i klassen men en framgångsrik klass har inte bara en stjärnelev; alla måste med.

En god efterlevnad av denna lagstiftning är en hjärtefråga för mig och Centerpartiet. Svenska bönder varje dagligen att höga ambitioner är fullt möjlig också i praktiken. Jag har därför upprepat varit i kontakt med Europeiska revisionsrätten för att argumentera för att de under 2023 följer upp hur EU:s medlemsländer har implementerat importförbudet. Förhoppningsvis har revisionsrätten lyssnat och genomför en sådan utredning under nästa år - svaret kommer nu i december.

Nästa år kommer även ett förslag på en ny EU-gemensam djurskyddslagstiftning. Här kommer jag, och Centerpartiet, vara kraftigt pådrivande för att höja djurvälfärden runt om i Europa, korta tiderna djur får transporteras och stärka konkurrenskraften för svenska lantbrukare. Denna lagstiftning är viktig för att nå målet om att halvera lantbrukets antibiotikaanvändning till 2030. Just därför har jag träffat de tjänstemän på EU-kommissionen som skriver lagförslaget och lyft de svenska erfarenheterna av vad ett starkt djurskydd innebär för minskad antibiotikaanvändning.

Antibiotikaresistensen är dock ett internationellt problem som måste lösas på global nivå; såväl människor, som djur och animaliska produkter som innehåller bakterierna rör sig över landsgränser. Bomben tickar, minuterna går och desarmeringsteamet måste göra sitt.

Centerpartiet lade därför ett förslag om ett globalt Parisavtal mot antibiotikaresistensen, som Europaparlamentet för några veckor sedan röstade för. Det är min och Centerpartiets målbild för framtiden.

Men framför allt ser jag det som att det kommande svenska ordförandeskapet i ministerrådet blir ett vägskäl. Ordförandeskapet ger Sverige möjligheten att här visa vägen och peka med hela handen.

Antimikrobiell resistens låter sig inte hindras av gränskontroller eller nationella lagar. För att vi ska få ett stopp på denna snabbt skenande katastrof måste alla länder arbeta tillsammans. Som stjärnelev är det dags att vi delar med oss av kunskapen. Det är en självklarhet för mig, det är en självklarhet för Centerpartiet - jag hoppas det är det för den nya regeringen också.

Emma Wiesner, Europaparlamentariker (C)