facebooktwittermail d

Ovanligt trädslag i Sverige

I Sverige är masurbjörkodlingar fortfarande ovanliga och kunskapen om hur skötseln bör ske är därför relativt liten. I Finland har kunskapen om masurbjörk däremot utvecklats under 50 års tid och ett bra plantmaterial har tagits fram.