facebooktwittermail d

Östra Uppland och Gotland kan vara hårdast stormdrabbat

Mellanskog har ingen samlad bild av skogskadorna efter stormen Alfrida, men bedömer än så länge att skadorna är störst över Gotland och i de östra delarna av Uppland.