facebooktwittermail d

Ostkriget till hovrätten

Ostkriget rasar nu på två parallella fronter sedan Svensk Mjölk överklagat sommarens beslut från Stockholms tingrätt. Svea hovrätt kommer nu att pröva tingrättens beslut.

– Hovrätten har gått igenom målet och kommit fram till att det finns skäl att ge prövningstillstånd i detta fall, säger hovrättsfiskalen Viktor Kamlin till ATL.