facebooktwittermail d

Oscarsson får kritik för vildsvinsutspel

Riksdagsledamoten Magnus Oscarsson (KD) får nu kritik av Svenskt Viltkött. Organisationen hävdar att det finns långt fler viltvårdsanläggningar som tar emot vildsvinskött än vad Oscarsson påstår. Och uppgiften visar sig stämma.

Det finns långt fler vilthanteringsanläggningar i Sverige än vad Magnus Oscarsson påstår.
Det finns långt fler vilthanteringsanläggningar i Sverige än vad Magnus Oscarsson påstår. FOTO: MOSTPHOTOS

Vildsvinsfrågan har under våren och försommaren vuxit till en ödesfråga för många lantbrukare i Sverige. Många frågar sig varför de ska fortsätta när vildsvin bökar upp vallodlingar och förstör grödor. SLU räknar med att förlusterna ligger på 660 miljoner kronor per år.

Riksdagsledamoten Magnus Oscarsson (KD) har nu lyft upp frågan om vildsvinsplågan och pekar på att avskjutningen inte är tillräckligt stor. Ett av skälen är svårigheten för jägare att sälja kött direkt till konsumenter.

Direkt till konsument

I dag måste köttet passera vilthanteringsanläggningar innan det kan säljas i dagligvaruhandeln. I en debattartikel som ATL nyligen publicerade skrev Magnus Oscarsson att det endast finns ett tiotal sådana anläggningar i landet. Det är en flaskhals, anser Oscarsson som tycker att köttet inte ska behöva passera vilthanteringsanläggningar. Jägarna ska kunna sälja det direkt till konsumenter.

Det har fått organisationen Svenskt Viltkött att reagera. I själva verket finns det 100 vilthanteringsanläggningar i Sverige som tar emot vildsvinskött. ATL har kontrollerat siffran och den stämmer. Det framgår av Livsmedelsverkets uppgifter.

Finns anläggningar i hela landet

– Det finns anläggningar i alla de områden där det förekommer vildsvin i dag, säger Per-Ola Andersson som sitter i styrelsen för Svenskt Viltkött och som driver slakteriet Skånska Vilt.

Magnus Oscarsson vet inte var han fått siffran ifrån men vill nu bjuda in Svenskt Viltkött till riksdagen för att diskutera frågan om vilthanteringsanläggningar och vad staten kan göra för vad minska vildsvinsstammen.

– Jag har missuppfattat siffran och det var olyckligt att jag skrev att det finns ett tiotal anläggningar. Men jag tror att vi behöver hjälpas åt för att få bort hindren. Tillsammans gör vi skillnad, säger han.

Per-Ola Andersson svarar att Svenskt Vilt gärna diskuterar vildsvinsfrågan med Magnus Oscarsson.

Per-Ola Andersson tycker däremot inte att jägare bör få möjlighet att sälja köttet direkt till konsumenter. Det skulle innebära en för risk stor om köttet inte passerar en vilthanteringsanläggning som är godkänd av Livsmedelsverket. Det är inte enbart trikiner som upptäcks här utan en rad andra sjukdomar också, säger Pär-Ola Andersson.

– Dessutom har vi som driver slakterier centrala avtal direkt med de stora dagligvarubutikerna. Det är lätt för oss att nå ut till konsumenter, säger han.

Massutfodringen måste bort

Samtidigt delar Pär-Ola Andersson Magnus Oscarssons uppfattning när det gäller utfodringen av klövvilt. Den måste minska och avskjutningen av vildsvinsstammen måste öka.

– Massutfodringen måste bort, säger Pär-Ola Andersson.

Men avsättningen av vildsvinskött ökar inte i samma takt som vildsvinsstammen ökar. Som det ser ut kommer avräkningspriserna till jägarna minska och samtidigt att priserna till detaljhandeln kommer att sänkas, tror Per-Ola Andersson.

– För att det ska bli intressant för konsumenter att köpa vildsvinskött måste priset sänkas i alla led, säger han.

LÄS MER: Det måste skjutas fler vildsvin

LÄS MER: Vilt ska bli mindre bortskämt

LÄS MER: Känsloladdat möte om vildsvin

LÄS MER: Vildsvinsfrågan hamnar i riksdagen

LÄS MER: Svalt intresse för vildsvinsjakt

LÄS MER: Vildsvinskaos i Uppsala

LÄS MER: "Det är grisarna som knäcker en"

LÄS MER: Så fick Oscar vildsvinen på fall