facebooktwittermail

Osakliga angrepp hjälper inte hästnäringen

MP vill inte ta död på svensk hästsport, vilket KD-politiker påstår, men det bör utredas om hästsektorn kan bidra till minskad övergödning, skriver riksdagsledamöterna Maria Gardfjell och Elisabeth Falkhaven.

Gödselutredningen har engagerat Hästsverige under sommaren.
Gödselutredningen har engagerat Hästsverige under sommaren. FOTO: ANN LINDÉN

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Under den tid vi har varit ledamöter i riksdagen har vi arbetat för en samlad politik för hästsektorn, som är så viktig för Sverige, för landsbygden och för människors fritid. Därför blir vi bestörta över de anklagelser som kommer mot Miljöpartiet i den insändare som kristdemokratiska politiker skrev i ATL den 13 augusti. Det är inget annat än lögner, och det är ett skamligt angrepp!

Den statliga utredning som KD-politikerna syftar på har haft till uppgift att utreda hur vi kan minska övergödningen i vattendrag, sjöar och hav – oerhört viktigt för allas vår framtid. Inom utredningen har forskare på SLU och Stockholms universitet tagit fram en underlagsrapport om hästgödsel och övergödningen. Rapporten återfinns som bilaga i utredningen.

Den är inte särskilt konkret då mycket statistik saknas kring hästsektorn vilket blir tydligt när forskare ska ta sig an området. Därför har själva utredningen inte heller tagit fasta på något som finns i bilagan. Däremot konstaterar utredningen att det kan vara värdefullt om Jordbruksverket får i uppdrag att titta vidare på hur också hästsektorn skulle kunna bidra till minskad övergödning. Det är det som finns, det är fakta!

Från kristdemokratiskt håll påstår ändå en KD-politiker från Östersund tillsammans med en politiker från Danderyd som förra året uteslöts från Kristdemokraterna, att ”regeringen genom miljöpartistiska politiker vill ta död på en stor del av svensk hästsport”. Det är grova angrepp som gör det tydligt att dessa kommunpolitiker misstror den demokratiska processen.

De undergräver också tilltron till svenskt utredningsväsende. För att sammanställa fakta och rätta till missförhållanden i samhället måste utredningar tillsättas. Just denna utredning hade ett stort antal experter och forskare på övergödning med i arbetsgruppen. Därav förslaget att Jordbruksverket tittar vidare på hur hästsektorn kan medverka till att minska övergödningen av våra hav och vattendrag. Vi kommer att driva på att Jordbruksverket, om de får uppdraget, gör det tillsammans med hästsektorn. KD-politikerna kritiserar alltså ett lagförslag som inte ens existerar!

Det finns absolut anledning att manifestera hästsektorn kring viktiga frågor för hela sektorn. Den hästpolitiska utredning som finns är 20 år och vi vet att utvecklingen varit mycket positiv – men det finns ett antal utmaningar som vi behöver lyfta. Vi skrev en omfattande motion i frågan 2018.

Exempelvis behöver ridskoleverksamheten belysas och ges mer likvärdiga förutsättningar jämfört med annan idrottsverksamhet, kopplat till samhällsnytta och jämlikhet. Hur spelutredningen kommer att påverka travsporten, galoppsporten men också de övriga hästsporternas långsiktiga utveckling, är också en viktig fråga. Är ni på allvar intresserade av att hästsektorn får en gyllene framtid i Sverige så driv på för att det blir verklighet i stället för att fara med lögner.

Maria Gardfjell, riksdagsledamot MP, förste vice ordförande Miljö- och jordbruksutskottet

Elisabeth Falkhaven, riksdagsledamot MP, hästexpert och djurskyddspolitisk talesperson

Läs mer om gödselutredningen här