facebooktwittermail d

Osaklig reklam skadar jordbruket

Att patent- och marknadsdomstolen anser att Coops reklamfilmer ”Ekoeffekten” och ”Amelia testar ekoeffekten” är vilseledande och otillbörlig marknadsföring är i sig ingen dom över det ekologiska lantbruket. Däremot är det en välbehövlig påminnelse om att även marknadsföring måste baseras på fakta.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

I de två reklamfilmerna, som fick branschorganisationen Svenskt Växtskydd att stämma Coop, görs några påståenden om den ekologiska matens effekter. Bland annat mättes förekomsterna av kemiska bekämpningsmedel i urinen hos de två vuxna och tre barn som figurerar i ”Ekoeffekten”.

Professor emeritus i teoretisk ekologi Torbjörn Fagerström har kritiserat reklamfilmernas vetenskaplighet i Svenska Dagbladet (4/7). Efter två veckor av ekologisk kost så hade spåren av bekämpningsmedlen minskat eller försvunnit. Ett lysande reklambudskap. Vad man borde ha upplyst om är att halterna av bekämpningsmedlen innan kostomläggningen bara var en tusendel till en tiotusendel av de halter som har någon bevisad effekt.

Om något så visar mätvärdena att de ”icke-ekologiska” livsmedlen inte är farliga.

Det är bra att Coop blivit tillrättavisade. Svenskt lantbruk som helhet förlorar på att konventionell och ekologisk odling ställs mot varandra på osaklig grund. Användning av växtskyddsmedel måste naturligtvis ske på ett ansvarsfullt sätt men det konventionella jordbruket är inte en fara för konsumenternas hälsa.

Det finns uppenbarligen mervärden med ekologiska produkter som konsumenterna är beredda att betala för. Ekologisk odling har ju visat sig ha bättre lönsamhet.

Lantbrukarna ska givetvis svara på marknadens signaler och odla det kunderna efterfrågar så länge betalningsviljan finns. I dag är det ingen brist på spannmål vilket pressar den konventionella odlingen som står för merparten av produktionen. Eko blir i det läget en premiumprodukt med ett högre pris.

Skulle en bristsituation uppstå är det rimligt att anta att premien för eko minskar och lönsamheten jämnas ut.

Om fler av dagens eko-konsumenter av kostnadsskäl skulle välja konventionellt odlade livsmedel, skulle de då vara rädda för att få i sig spår av bekämpningsmedel? Det beror till stor del vilka budskap de matats med genom reklamen. Häri ligger skadan och det är därför som patent- och marknadsdomstolens dom är viktig.

Det stora flertalet människor i världen kommer att vara hänvisade till att äta konventionellt odlade livsmedel. Fram till år 2050 beräknas den globala livsmedelsproduktionen behöva öka med 60 procent för att livnära nio miljarder människor.

Mineralgödsel och kemiska växtskyddsmedel är nödvändiga för att öka jordbrukets avkastning. Att skrämma upp konsumenter i onödan är i det perspektivet minst sagt oansvarigt.